తెలంగాణాలో అంబరానంటిన బడ్జెట్ సంబరాలు

In its dream full-pledged budget for the new state of Telangana government, K Chandrashekar Rao-led has proposed
రాష్ట్ర బడ్జెట్: 1,49,646 కోట్లు.
ప్రగతి బడ్జెట్: 88,038.00 కోట్లు ...
Nirvahana బడ్జెట్: 61,607.20 కోట్లు

  • రైతులకు రుణమాఫీగ 4000క్రోర్స్
  • బీసీ శంషేమం కోసం 5070క్రోర్స్
  • ఎంబీసీ లకు 1000క్రోర్స్
  • అంగనవాడి కేంద్రాలకు సన్న బియ్యం
  • చైనేతలకు 1200క్రోర్స్
  • కల్యాణ లక్ష్మి , షాదీ ముబ్బరాకు ఫ్రొం 51,000క్రోర్స్ తో 75,116 క్రోర్స్ పెచారు
  • యాదవ్ కుటుంబాలకు 75% సబ్సిడీ తో పటు 84 లక్షల గొర్ల పెంపకం
  • రాజిక,నాయీబ్రాహ్మలకు 450 క్రోర్స్
  • నవజాతి శిశువులకు కెసిఆర్ కిట్
  • TOP